Kunskapsbas

Frågor och svar

Beroende på halten av föroreningar och fläktens hastighet kan ett IQAir-system täcka cirka 65–90 kvadratmeter med normal takhöjd (CleanZone-serien täcker cirka 200 kvadratmeter). Om dörrarna till angränsande rum är öppna får även dessa ytor nytta av den rena luften från IQAir-systemet.

För att IQAir-systemet ska fungera så bra som möjligt ska det placeras i det rum du tillbringar mest tid i hemma (vanligen sovrummet eller vardagsrummet) eller på arbetet. Eftersom IQAir-systemen har hjul är de lätta att flytta mellan olika rum.

Det finns många tillverkare av luftrenare som skryter om mycket hög filtreringseffektivitet, men dessa påståenden motsvarar sällan verkligheten.

IQAir tar ett viktigt steg framåt istället för att bara komma med påståenden. Vi testar och certifierar varje enskilt IQAir-systems faktiska luftleverans och filtreringseffektivitet. De enskilda testresultaten förs in i ett undertecknat prestandacertifikat som medföljer varje IQAir-system. Det garanterar att varje IQAir-system motsvarar (och i många fall överträffar) prestandauppgifterna i marknadsföringen.

Samtliga IQAir-luftrenare är helt ozonfria. Ozon irriterar lungorna och produceras av joniserare och elektriska luftrenare. Även små mängder ozon är oönskade och kan vara skadliga för allergiker och astmatiker.

Ja. Det finns en avancerad timer som du kan programmera olika fläkthastigheter för olika tider med. Du kan ställa in en fläkthastighet för dagtid och en för nattetid, eller ställa in så att enheten slås på automatiskt under kontorstid (exempelvis måndag till fredag mellan 08.00 och 18.00). Sedan kommer IQAir-systemet automatiskt att slås på och stängas av (eller fläkthastigheten regleras) på önskade tider.

IQAir-systemen har filter med stor yta och hög kapacitet för extra lång livslängd. Filtrens livslängd i en effektiv luftrenare beror främst på tre faktorer:

1) antalet användningstimmar
2) fläkthastigheten
3) föroreningshalten

Obs! Detta enkla faktum visar att de fasta intervall för filterbyten som många tillverkare av luftrenare anger (exempelvis ”byt filtren var sjätte månad”) är ologiska och felaktiga.

Varje IQAir-system har en funktion för intelligent övervakning av filtrens livslängd som tar hänsyn till dessa tre faktorer när de enskilda filtrens återstående livslängd beräknas. På så vis maximeras filtrens livslängd och kostnaderna för filterbyten hålls nere. Vid genomsnittlig användning (tolv timmar om dagen) med genomsnittlig fläkthastighet och genomsnittliga föroreningsnivåer har de olika filtren följande förväntade livslängd (i månader):

HealthPro 100:
PreMax: 12-15,
HyperHEPA: 30-36

HealthPro 150:
PreMax MG: 9-12,
HyperHEPA: 30-36

HealthPro 250:
PreMax: 12-15,
Hyper HEPA: 30-36,
V5-Cell: 15-18

GC MultiGasGC:
HEPA-förfilter: 9-12,
GC-patroner: 18-24,
GC-strumpor: 18-24

CleanZone 5100:
PreMax 500: 30,
HyperHEPA 700: 97

CleanZone 5200:
PreMax 500: 30,
GCXL/S MultiGas: 35

CleanZone 5300:
PreMax 500: 46,
GCX MultiGas: 29,
HyperHEPA 300: 62

Ja. Om du vet om att föroreningsnivåerna omkring dig är höga eller mycket höga kan du justera ett filterbelastningsindex för varje filter så att det speglar föroreningsnivåerna bättre. Övervakningsfunktionen tar sedan hänsyn till de programmerade föroreningsnivåerna när filtrens livslängd beräknas.

Du kan när som helst kontrollera varje filters beräknade återstående livslängd (i timmar). När ett filter börjar nå slutet av sin livslängd meddelas användaren (via en röd lampa på kontrollpanelen) om att det behöver bytas.

Ja. I en föränderlig värld där företag kommer och går kan vi stolt blicka tillbaka på mer än 50 års verksamhet i luftreningsbranschen. Eftersom IQAir-systemen är byggda för att hålla lämnar vi 15 års tillgänglighetsgaranti för reservfilter – vilket matchar systemens långsiktiga prestanda.

För att kunna rena luft effektivt måste en luftrenare a) ha högeffektiva filter som är b) ytterst täta och c) en kraftfull fläkt som cirkulerar så mycket rumsluft som möjligt genom dessa filter. Detta faktum innebär att ingen effektiv luftrenare kan vara helt tyst. Om en luftrenare marknadsförs som tyst har den antingen ingen fläkt, en svag fläkt eller ineffektiva filter. Ingen annan luftrenare på marknaden producerar mer än 99,97 procent partikelfri luft med lägre ljudnivå än IQAir. Decibelnivåerna vid de olika fläkthastigheterna är 22, 33, 41, 47, 52, 57 dB(A) (tolerans: ±3 dB).

Förutom filterbyten är IQAir-systemen helt underhållsfria.