Kunskapsbas

Hjälp mig välja luftrenare

Kemikalier och odörer

Kvinna bär kemikaler med plasthandskar

Skadliga ämnen finns i de flesta hem- och artbetsmiljöer

Kemiska ämnen och odörer finns i nästan alla bostads- och kontorsmiljöer och kan orsaka irritation, obehag och mer allvarliga akuta och kroniska hälsoproblem.

Detta är några av de källor som avger kemiska gifter och dålig lukt:

 • avgasning av nya mattor
 • gasugnar
 • rengöringsprodukter
 • husfärger
 • bekämpningsmedel och impregneringsmedel
 • fordonsavgaser
 • nya byggnads- och inredningsmaterial
 • toxiska kemikalier som används inom konst, fotografering, trycksaksproduktion med mera
 • formaldehyd i nya kläder, böcker och andra produkter
 • självkopierande papper, bläck, kopieringsmaskiner och toner till laserskrivare
 • passiv rökning

Lämpliga IQAir-system:
Modellerna i GC-serien är världens mest effektiva kompakta rumsluftrenare för kontroll av gasformiga kemikalier. Likt professionella gasmasker har GC-serien utbytbara patroner för bästa kontroll av gasföroreningar. Och medan molekylär kontroll är en särskild styrka hos dessa system, så har GC-serien dessutom utmärkt filtreringseffektivitet för partiklar tack vare ett HEPA-filter som även skyddar efterföljande filter mot för tidig igensättning.

De fyra olika modellerna i GC-serien uppfyller praktiskt taget alla måttliga krav på gasborttagning i bostäder och kommersiella miljöer. I de flesta fall där borttagning av en mängd olika kemikalier och odörer krävs är GC MultiGas det bästa alternativet – med ett gasfilter med brett spektrum kan en stor mängd gasföroreningar och lukter tas bort. GCX-serien kan tack vare sitt större gasfilter hantera ännu högre kemiska koncentrationer. För låga till medelhöga föroreningsnivåer kan även HealthPro 150 och HealthPro 250 vara bra alternativ.