Kunskapsbas

Hjälp mig välja luftrenare

Tandläkarmottagningar

Tandläkare och patient i tandläkarpraktik

Luftrenare framtagna för den speciella blandning av partiklar som förekommer i tandläkarmottagningar

Inom tandvården utsätts tandläkare, personal och patienter för en stor mängd luftföroreningar vid vanliga rutinarbeten. IQAir Dental-serien är särskilt framtagen för flexibel, effektiv och prisvärd luftrening i tandvårdsmiljöer.

Luftkvalitet och tandvårdsmiljöer
Tandvårdsarbeten och användning av olika kemiska ämnen innebär att tandläkare, personal och patienter utsätts för en mängd potentiellt farliga luftburna smittämnen. I synnerhet för tandvårdspersonal kan denna exponering vara högre än för personer i de flesta inomhusmiljöer.

Mikroorganismer
Vid användning av höghastighetsborrar och rengöringsutrustning med ultraljud genereras små droppar lätta nog att hålla sig luftburna i timmar. Bakterier och virus som finns i dessa mikrodroppar är lätta att andas in och utgör en potentiell infektionskälla.

Kvicksilver
Åtskilliga studier visar att tandläkare och deras personal har högre än genomsnittliga halter av oorganiskt kvicksilver (Hg) i blodet och urinen. Kvicksilverångor kan avges vid insättning och borttagning av amalgamfyllningar. De kan också avges från olika ytor inomhus, där de kan ha ansamlats under flera års användning.

Desinfektionsmedel
Kemiska desinfektionsmedel i tandvårdsmiljöer brukar sprida en obehaglig lukt. Vissa av dem kan även orsaka irritation och kan vara allergiframkallande, särskilt för personalen.

Luftrening i tandvårdsmiljöer
För att effektivt rena luften på en tandläkarmottagning måste luftrenaren kunna fånga både partiklar (mikroorganismer, smådroppar och damm) och gasformiga kemikalier (kvicksilverångor och gasformiga organiska ämnen).
För att fånga aerosoler från borrning och andra föroreningar som genereras vid rutinarbeten bör ett luftreningssystem med extrahering vid källan användas. För en allmän förbättring av luftkvaliteten bör ett luftreningssystem placeras centralt i rummet.
Luftreningssystemet bör innehålla högeffektiva partikelfilter samt stabila gasfilter för kvicksilverångor, desinfektionsmedel och flyktiga organiska ämnen.

IQAir-system för tandvårdsmiljöer
IQAir Dental-serien är särskilt framtagen för att förbättra inomhusluftens kvalitet på tandläkarmottagningar.
IQAir Dental Pro är ett fristående luftreningssystem som renar rumsluften på tandläkarmottagningar genom att konstant suga in förorenad luft och blåsa ut filtrerad luft i rummet.
IQAir Dental Hg FlexVac är ett fristående luftreningssystem som används i kombination med ett mobilt tillbehör för uppfångning vid källan. Insugningskanalen för tillbehöret FlexVac placeras vanligen på patientens