Kunskapsbas

Hjälp mig välja luftrenare

Allergi och astma

Kvinna med inhalator i munnen

Allergi och astma!

Personer med överkänslighet mot luftburna allergener som pollen, mögelsporer, pälsdjur eller kvalster kan minska sin exponering för dessa allergener inomhus med hjälp av högeffektiv luftrening.

Tre IQAir-rumsluftrenare, HealthPro 100HealthPro 150 och HealthPro 250, ger allergiker och astmatiker bästa tänkbara luftrening och levereras användningsklara. Dessa rumsbaserade luftrenare håller tillbaka mikroskopiska allergener och föroreningspartiklar mindre än virus (ned till 0,003 mikrometer). HealthPro 150 och HealthPro 250 har dessutom avancerad kontroll av kemikalier och lukter i gasform, vilket gör dem särskilt lämpliga för astmatiker.
IQAir Perfect 16 ger bästa möjliga luftrening för ventilationssystem. Systemet samverkar med husets ventilationsaggregat. Perfect 16 är världens första MERV 16-klassade luftreningssystem för bostäder och kan minska mängden luftburna allergener i bostaden med 90–95 procent.
Alla dessa luftrenare har särskilda egenskaper som gör dem till det bästa valet för allergiker och astmatiker:

  1. Mycket effektiv borttagning av allergener av alla storlekar
  2. Hög luftleverans
  3. Tyst drift (Perfect 16)
  4. Inget utsläpp av partiklar
  5. Helt ozonfria
  6. Filter som räcker länge