Om oss

och IQAir

Spirares medarbetare

Om Spirare 

Spirare har arbetat med ren luft sedan 2005. Vår målsättning är att erbjuda både produkter och tjänster av högsta kvalitét. Vi erbjuder flera möjliga lösningar för att komma till rätta med luftproblem inomhus. 

Vi har möjlighet att mäta partikelhalterna i luften dels med våra partikelräknare som mäter från 0,3 mikrometer (såsom djurallergener, bakterier, damm, kvalster, pollen, svampsporer, flygaska och smog mm.) och dels med uppsamlingsprover för gaser.

Spirare har även möjligheter att utreda arbetsplatsmiljöer. I en sådan undersökning mäter vi bl. a koldioxid- och partikelhalten i luften. Dessutom har vi möjlighet att mäta luftflöden och partikelhalt i ventilationssystemet för att säkerställa en kvalitativ ventilation. Vi har dessutom flera medarbetare som har OVK-behörighet (obligatorisk ventilationskontroll).

Spirare arbetar med flera målgrupper. Vi har gjort ett antal projekt inom sjukvården (bl.a. ett större antal operationssalar), laboratorier, kontor och kulturbyggnader. Dessutom har vi en mängd privatpersoner som kunder som har höga krav på sin inomhusmiljö eller som har allergier/astma.

Spirare representerar IQAir i Sverige, och erbjuder de mest kvalitativa luftrenarna på marknaden för såväl hemmabruk som för professionell användning i krävande miljöer.

Om du vill veta mer så kontaktar du oss på telefonnummer 08-22 33 90 eller via epost info@spirare.se.

Om IQAir

IQAir är ett schweiziskt företag som sedan 1963 har tagit fram tekniska lösningar för att skapa bättre luftkvalitet och skydda människor från luftföroreningar och skadliga partiklar.

De luftrenare som IQAIr tillverkar finns både i portabelt utförande och för fasta installationer. Totalekonomin är mycket bra tack vare låg energiförbrukning och ett minimalt underhåll. Användarvänlighet och ultratyst design är andra viktiga fördelar.

Produktutbudet är stort och omfattar luftrenare för användning inom hem, kontor, skolor, förskolor, väntrum, hotellrum, äldreboende, allergimottagningar och sjukhusmottagningar. Specialmodeller finns även för till exempel renrum, kliniker och laboratorier.

Genom att filtreringsspektrumet är brett finns det lösningar för alla behov. Allergener, pollen, svampsporer, rök, lukter är några exempel på partiklar som kan filtreras med en effektivitet på ≥99,97 procent ner till 0,3 μm. Har du behov av att avlägsna organiska föreningar som kolväten, HCl, NOx, Cl eller aldehyder som C2H4, HSo, SOx eller NO väljer du någon av IQAirs specialmodeller som har en effektivitet på ≥99,999 % för partiklar ner till 0,12 μm.

I tillägg till luftrenarna tillverkar även IQAir partikelmätarinstrument, avancerade handhållna laserpartikelmätare som kan upptäcka minsta lilla luftburen partikel ner till bakteriestorlek.

IQAirs produkter håller en ovanligt hög standars och har blivit utsedda till ”Bäst i test” i samtliga tester de medverkat i. En viktig anledning till att IQAirs produkter är av yppersta kvalitet är att tillverkningen, från forskning och utveckling till tillverkning och service, sker helt inom företaget, vilket innebär att IQAir har full kontroll över alla processer.

Genom sitt noga utvalda återförsäljarnät levererar IQAir idag några av världens mest avancerade luftreningssystem till krävande och mycket nöjda användare i över 70 länder.

Spirare är IQAirs representant i Sverige.

IQAir logotyp

Relaterad information

Läs mer i IQAirs senaste produktbroschyr
Läs mer om IQAir på www.iqair.com