Om oss

Spirare i pressen

Intervju med journalist och medarbetare på Spirare

Spirares konsulter i medierna

Våra konsulter har, på grund av deras kunskaper och långa erfarenheter, ofta ombetts att medverka i olika nyhetsartiklar, både i egenskap av konsulter i Spirare och i egenskap av konsulter i våra systerbolag. Nedan presenteras ett urval av dessa artiklar.

Tipsa oss gärna om du har sett andra artiklar med oss! Vi kan ha missat en del artiklar.

Om du vill intervjua någon av våra konsulter så kontaktar du oss på telefonnummer 08-22 33 90 eller via epost info@spirare.se.

Länkar

Spirare – hjälper människor att må bättre – Artikel om vikten av luftrening och bra inomhusluft. Spirare är ett av våra systerbolag i vilket flera av våra konsulter är verksamma.

Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21: Råvindar säljs till underpris – Ronnie Kilman yttrar sig, i egenskap av expert för SVT, om prissättning på lokaler som byggts om till lägenheter.

Byte av stammar – när genvägarna inte håller – Ronnie Kilman ger, i egenskap av stambyteskonsult, tips till beställare av stambyten. Artikeln publicerades i tidningen Bo bättre.

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i nyhetsartiklarna endast gäller för de datum då artiklarna publicerats. Spirare avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.