Kunskapsbas

Hjälp mig välja luftrenare

Multipel kemisk känslighet (MCS)

Man som ligger i soffa och mar dåligt

Vi säljer luftrenare som filtrerar många olika typer av kemikalier

Luftrenare för personer med multipel kemisk känslighet måste kunna kontrollera en stor mängd kemikalier och inte själva vara en källa till kemiska föroreningar. Med GC MultiGas har IQAir den perfekta luftrenaren för att uppfylla dessa och andra relaterade krav.

Vad är multipel kemisk känslighet?

Multipel kemisk känslighet (MCS) utmärks av multipla syndrom i flera organsystem (vanligen nervsystemet, immunsystemet, andningen, huden, musklerna och/eller skelettet) vilka återkommer kroniskt som respons på multipla kemiska exponeringar.
Multipel kemisk känslighet börjar antingen med en akut eller kronisk toxisk exponering, varefter den initiala känsligheten breder ut sig till att omfatta andra kemikalier och vanliga irriterande ämnen (bekämpningsmedel, parfymer och andra doftsatta produkter, bränslen, livsmedelstillsatser, mattor, byggnadsmaterial med mera). På icke-industriella arbetsplatser förekommer ofta flera vanliga produkter och processer som kan bidra till multipel kemisk känslighet:

 • avgasning av nya mattor
 • gasugnar
 • rengöringsprodukter
 • husfärger
 • bekämpningsmedel och impregneringsmedel
 • fordonsavgaser
 • nya byggnads- och inredningsmaterial
 • toxiska kemikalier som används inom konst, fotografering, trycksaksproduktion med mera
 • formaldehyd i nya kläder, böcker och andra produkter
 • självkopierande papper, bläck, kopieringsmaskiner och toner till laserskrivare
 • passiv rökning

Symptom på multipel kemisk känslighet
Symptomen på multipel kemisk känslighet är andnings-, sömn- och koncentrationssvårigheter, minnesförlust, migrän, illamående, magont, kronisk trötthet, värkande leder och muskler samt irritation i ögon, öron/näsa/hals och/eller hud. Vissa får också nedsatt balans och ökad känslighet inte bara för lukter, utan även för höga ljud, starkt ljus, beröring, stark värme och kyla samt elektromagnetiska fält. Multipel kemisk känslighet är vanligare bland kvinnor och kan bryta ut i alla åldrar, dock vanligen i slutet av puberteten fram till medelåldern.

Behandling
Att undvika de kemikalier som kan utlösa reaktioner är en viktig del av behandlingen. Drabbade personer som effektivt undviker exponeringar upplever ofta dramatiska förbättringar av sin hälsa under en period på ett år eller mer. Alla nya och otestade syntetiska kemikalier gör dock detta mycket svårt.

Multipel kemisk känslighet och luftrening
Att ta bort de material som genererar kemisk exponering är en viktig del av att skapa en ”fristad” som är relativt fri från kemiska emissioner. Lämpliga luftreningsåtgärder kan sedan bidra till att minska bakgrundsnivåerna av resterande kemikalier. Eftersom luften innehåller kemikalier i såväl gas- som partikelform kan endast luftrenare med både gas- och partikelfiltrering ha en betydande effekt när det gäller att minska bakgrundsnivåerna av kemikalier i luften.

De flesta vanliga luftrenare på marknaden passar inte för personer med multipel kemisk känslighet eftersom gasfiltren är för små. Dessa personer ska undvika produkter med kolfilter eller liknande filter med lågt kolinnehåll. Luftrenare med granulära medier, exempelvis granulärt aktivt kol, tar bort gasformiga kemikalier effektivare. Kol utvunnet ur kokosnötter ska undvikas efter rapporter om allergiska reaktioner hos vissa användare. Enbart kol räcker dock inte för att ta bort gasformiga kemikalier helt. Aktivt kol fungerar bra för borttagning av flyktiga organiska ämnen, men är mindre effektivt för delvis flyktiga organiska ämnen som formaldehyd eller oorganiska kemikalier som svavelväte. Den största mängden kemikalier kan tas bort med luftrenare som använder både granulärt aktivt kol och kemiskt aktiv aluminiumoxid. Luftrenare med en kombination av granulärt aktivt kol och zeolit har å andra sidan ingen sådan fördel. Trots att vissa tillverkare av luftrenare har marknadsfört zeolit som lämpligt för personer med multipel kemisk känslighet, så finns det inga vetenskapliga bevis för att det är bättre än aktivt kol eller kemisorbenter.

Gasfiltret i en luftrenare för multipel kemisk känslighet bör skyddas med ett högeffektivt förfilter. Detta skyddar mot för tidig partikelförorening, vilket drastiskt minskar gasfiltrens effektivitet på grund av att mediets mikroporer sätts igen.
En luftrenare i sig kan vara en källa till kemiska föroreningar, vilket utgör ett allvarligt problem för personer med multipel kemisk känslighet. Många luftrenare innehåller tätningsmedel, packningar, lim och mjukgörare som kan avge kemikalier till luften. Undersökningar av olika luftreningssystem på marknaden har visat att det inte finns någon betydande skillnad mellan mängderna kemikalier som avges till luften för luftrenare med metallhölje respektive plasthölje. Detta kan bero på att den mesta avgasningen från luftrenare i rumstemperatur kommer från packningar och tätningsmedel som kan förekomma oavsett höljets material. Även fläktmotorer har rapporterats avge kemikalier och odörer, vilket beror på lacken som används på motorlindningarna. Personer med multipel kemisk känslighet bör därför välja luftrenare med olackerade fläktmotorer som är placerade före gasfiltret. På så vis kan gasfiltret fånga upp eventuella kemikalier (från lack, smörjmedel med mera) som avges från fläktmotorn när den värms upp. Dessutom bör fläktmotorn och gasfiltret följas av ett effektivt efterfilter som fångar upp dammpartiklar från gasmediet och metalldamm från motorn. Luftrenare med fläktmotorn placerad sist ska av dessa skäl undvikas.

IQAir-system för personer med multipel kemisk känslighet
I de flesta fall är GC MultiGas det bästa alternativet eftersom dess gasfilter med brett spektrum fångar upp en mängd olika kemiska ämnen. IQAir GC MultiGas har även andra egenskaper som gör den idealisk för personer med multipel kemisk känslighet:

 • Inga packningar eller tätningsmedel som läcker kemikalier
 • Höljet består av högkvalitativ ABS-plast som är osmältbar och inte avger några gaser
 • IQAir-fläktmotorn är placerad före gasfiltret och efterfiltret. Fläktmotorn är olackerad.
 • Efter gasfiltret sitter ett högeffektivt efterfilter som håller tillbaka eventuella partiklar från gasfiltret.
 • Gasfilterpatronerna kan bytas oberoende av övriga filter i luftrenaren, så att korsföroreningar och onödiga byten undviks.
 • Gasfiltret skyddas mot för tidig partikelförorening med ett högeffektivt förfilter.

Om större ytor ska täckas eller de kemiska koncentrationerna är höga kan flera IQAir GC-enheter användas. GCX-serien klarar tack vare sitt större gasfilter högre kemiska koncentrationer. I de flesta fall är det dock bättre att använda flera GC-enheter än ett GCX-system.