Månad: januari 2021

Lärare undervisar elev

Luftrenare i skolor ökar elevers prestationer!

Efter att en gasläcka upptäckts i ett område i USA valde man att sätta in luftfilter i alla skolor inom 5 kilometers radie från läckan. Man fann snart att prestationerna hos eleverna i dessa skolor var bättre än motsvarande prestationer hos elever i andra skolor.

Läs mer »