Månad: maj 2024

Ozonmolekyler i närbild

Återigen varnas vi för luftrenare som använder ozon

För en tid sedan skrev vi en nyhet om hur luftrenare som använder ozon kan vara farliga för hälsan. Nu ska två myndigheter, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsmyndigheten, undersöka ozon-baserade luftrenare för att se om de håller sig inom de uppsätta gränsvärdena samt hur skadliga de eventuellt kan vara för människor och djur.

Läs mer »
Ren luft över Stockholm

Renare luft har räddat tusentals liv i Sverige

Nästan 3000 liv kan ha sparats under de senaste tjugo åren genom den förbättrade luftkvaliteten i svenska städer. Detta har forskare från Göteborgs universitet kommit fram till genom studier av en högupplöst datormodell över luftföroreningarna i sex svenska städer, närmare bestämt Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå.

Läs mer »