Ren luft över Stockholm
Nyhet 15 maj 2024
 

RENARE LUFT HAR RÄDDAT TUSENTALS LIV I SVERIGE

Nästan 3000 liv kan ha sparats under de senaste tjugo åren genom den förbättrade luftkvaliteten i svenska städer.

Detta har forskare från Göteborgs universitet kommit fram till genom studier av en högupplöst datormodell över luftföroreningarna i sex svenska städer, närmare bestämt Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå.

Genom att studera modellen, som även visar luftföroreningarnas förändring över tid, så har man kommit fram till att så många som närmare 3000 människor har undgått en för tidig död på grund av luftföroreningar i de undersökta städerna.

– Vi uppskattar att nästan 3000 förtida dödsfall undvikits per år mellan åren 2000 och 2018 i de sex städer som modellerats i vår studie. Ännu fler dödsfall kan undvikas genom fortsatt arbete för ytterligare förbättra luftkvaliteten. Många svenskar är fortfarande utsatta för luftföroreningshalter över de gränsvärden som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar, säger Karl Kilbo Edlund som är doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitetet och en av de forskare som skapat, samt studerat, datamodellen.

Föroreningarna kan röra sig över stora geografiska områden och luftkvaliteten i svenska städer påverkas även av utsläpp från utlandet. Trots det så har rätt stora regionala skillnader uppmätts. Malmö, som ligger närmast kontinenten, är hårdast utsatt för luftföroreningar visar studien.

Luftföroreningsmodellen kommer bland annat att användas för att undersöka hur stor roll som luftföroreningar spelar vid utvecklingen av kroniska sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom, njursvikt och metabolt syndrom.

– Ännu fler dödsfall kan undvikas genom fortsatt arbete för ytterligare förbättra luftkvaliteten, säger Karl Kilbo Edlund.

Förbättra din inomhusluft med hjälp av luftrenare

Ett effektivt sätt att se till så att luften i ditt hem, på ditt kontor och din bil håller god kvalitet är att använda luftrenare. Spirares luftrenare är tillverkade av det världsledande schweiziska luftreningsföretaget IQ Air och filtrerar effektivt även de mest svårfiltrerade föroreningarna (bland annat de som nämns ovan) i din inomhusmiljö!

Läs mer om våra luftrenare

Länkar

Läs hela arikeln i Energi & Miljö
Läs mer om våra luftrenare

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla nyhetsartiklar på denna webbplats, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Spirare avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats