HealthPro 150

Det exakta priset i svenska kronor är beroende av valutakursen, för köp av euro, vid betalningstillfället. Ring för mer information

1 099,00

Om HealthPro 150

IQAirs HealthPro 150 erbjuder enastående teknik för hantering av luftburna allergener, patogener, kemikalier och lukter i ett kompakt format för användning i mindre bostads- och kontorsmiljöer.

HyperHepa® teknologi!
De flesta luftrenare filtrerar enbart partiklar större än 0,3 mikrometer i storlek, men 90 procent av alla ultrafina partiklar är mindre än 0,3 mikrometer. Detta betyder att de flesta luftrenare på marknaden enbart filtrerar 10 procent av partiklarna i din omgivning.

IQAirs patenterade HyperHepa filter är de första filter på marknaden som är testade och certifierade att filtrera bort partiklar ner till 0,003 mikrometer med en garanterad minsta effektivitet på över 99,5 procent. Detta betyder att din HealthPro 150 kommer att fånga de ultrafina partiklarna som andra luftrenare inte klarar av.

Användningsområden

Allergena luftföroreningar

 • Mögelsporer
 • Djurallergener (hund, katt etc.)
 • Damm och kvalster i hemmet
 • Pollen

Molekylära luftföroreningar

 • Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • Formaldehyd

Mikroorganismer

 • Bakterier
 • Virus
Lukteliminering

 • Husdjur
 • Unkna dofter
 • Matos
 • Färgångor

Komplexa luftföroreningar

 • Allmänna luftföroreningar inomhus
 • Tobaksrök
 • Flygaska och rök
 • Smog och industriella föroreningar

Filterteknologier

HealthPro 150 i genomskärning

 1. Mikropartikel filtrering
  Eliminerar mikropartiklar som pollen, djurallergener och mögelsporer
 2. Småkornigt aktiverat kol
  Eliminerar flyktiga organiska ämnen (VOC) som är en orsak till lukter
 3. Kemisorbenta pellets
  Förstör skadliga kemikalier såsom formaldehyd genom en oxideringsprocess inuti kemiskt aktiverad alumina pellets
 4. HyperHepa filtrering
  Eliminerar bakterier, virus, partiklar av förbränning från bilar och rök, genom en struktur av nanofiber