HealthPro 250

Det exakta priset i svenska kronor är beroende av valutakursen, för köp av euro, vid betalningstillfället. Ring för mer information

1 299,00

Om HealthPro 250

HealthPro 250 är IQAirs mest sålda luftrenare för hantering av enskilda rum. Den kombinerar fyra avancerade filtreringstekniker för att effektivt ta bort en stor mängd partiklar och molekylära luftföroreningar. Tack vare produktens effektivitet är den väl lämpad för hälsomedvetna personer som lider av luftvägssjukdomar. HealthPro 250 renar ett hem på upp till 85 m². HealthPro250 har mycket hög molekylär luftrening. Eftersom astma ofta utlöses av kemiska irritationer är den lämplig även för astmatiker.
HyperHepa® teknologi!
De flesta luftrenare filtrerar enbart partiklar större än 0,3 mikrometer i storlek, men 90 procent av alla ultrafina partiklar är mindre än 0,3 mikrometer. Detta betyder att de flesta luftrenare på marknaden enbart filtrerar 10 procent av partiklarna i din omgivning. IQAirs patenterade HyperHepa filter är de första filter på marknaden som är testade och certifierade att filtrera bort partiklar ner till 0,003 mikrometer med en garanterad minsta effektivitet på över 99,5 procent. Detta betyder att din HealthPro 250 kommer att fånga de ultrafina partiklarna som andra luftrenare inte klarar av.

Användningsområden

Allergena luftföroreningar

 • Mögelsporer
 • Djurallergener (hund, katt etc.)
 • Damm och kvalster i hemmet
 • Pollen

Molekylära luftföroreningar

 • Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • Formaldehyd

Mikroorganismer

 • Bakterier
 • Virus
Lukteliminering

 • Husdjur
 • Unkna dofter
 • Matos
 • Färgångor

Komplexa luftföroreningar

 • Allmänna luftföroreningar inomhus
 • Tobaksrök
 • Flygaska och rök
 • Smog och industriella föroreningar

Filter och filtrering

HealthPro 250 i genomskärning
 1. Mikropartikel-filtrering
  Eliminerar mikropartiklar som pollen, djurallergener och mögelsporer
 2. Småkornigt aktiverat kol
  Eliminerar flyktiga organiska ämnen (VOC) som är en orsak till lukter
 3. Kemisorbenta pellets
  Förstör skadliga kemikalier såsom formaldehyd genom en oxideringsprocess inuti kemiskt aktiverad alumina pellets
 4. HyperHepa-filtrering
  Eliminerar bakterier, virus och partiklar från förbränning, bilar och rök genom nanofiber-struktur. IQAirs patenterade HyperHepa-filter är certifierade att ta bort 99,5% av alla partiklar ner till 0,003 mikrometer i storlek.