Dental-serien

IQAirs tandläkarserie består av två modeller: Dental Pro och Dental Hg. Dessa modeller har utvecklats speciellt för kontroll av föroreningar i tandläkarmiljöer. Båda enheterna finns i neutral vit respektive ljusgrå desig, och kan integreras perfekt på alla tandläkarmottagningar.

Dental-serien – kompakta luftrenare för tandläkarmottagningar

IQAirs tandläkarserie består av två modeller: Dental Pro och Dental Hg. Dessa modeller har utvecklats speciellt för kontroll av föroreningar i tandläkarmiljöer. Båda enheterna finns i neutral vit respektive ljusgrå desig, och kan integreras perfekt på alla tandläkarmottagningar.

Dental Pro
Dental Pro använder fem filtreringssteg för att eliminera vanliga luftföroreningar som finns på kliniker, såsom bakterier, virus, VOC (lättflyktiga organiska föreningar), lukter från desinfektionsmedel och kvicksilverångor. Luftrenaren kan placeras var som helst på en tandläkarmottagning och ger ren luft med konstant återcirkulation av rumsluften.

Dental Hg
Dental Hg är ett mobilt luftreningssystem som används mest i kombination med tillbehöret FlexVac (insugningsslang). Enheten är utformad för att fånga in borrester, aerosoler, pulver och ångor från kvicksilver under själva tandingreppet. FlexVac insugningsslang är normalt placerad vid patientens bröst varifrån den direkt fångar borrester, aerosoler och kvicksilverångor innan ämnena sprids vidare.

Användningsområden

Mikrobiologiska luftföroreningar

 • Luftburna virus och bakterier

Borraerosolhantering

 • Aerosolformade vävnader och vätskor
 • Aerosolformade virus och bakterie

Generell partikelhantering

 • Förbränningspartiklar
 • Pulverpartiklar
 • Poleringspartiklar

Kvicksilverhantering

 • Kvicksilverångor

Desinfektionsmedel hantering

 • Formaldehyd
 • Alkohol

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

 • Lösningsmedel
 • Mjukgörare

Filter och filtrering

Dental-serien i genomskärning
 1. Mikro- och nanopartikelfiltrering
  Eliminerar mikro- och nanopartiklar såsom allergener, rök, bakterier och virus genom förfiltrering av partiklar vilket förlänger livstiden för gasfiltreringsfasen genom att förhindra att kolfiltrens porer sätts igen.
 2. Specialmolekylära patronfilter
  Fyra filterpatroner med en vikt på upp till 5 kg bestående av finkornigt preparerat kol
  Dental Pro:
  2 filterpatroner med en bredspektrums-materialblandning av aktivt kol och kemisorbent
  2 filterpatroner med filtermedia för kontroll av kvicksilverångor
  Dental Hg:
  4 filterpatroner med filtermedia för kontroll av kvicksilverångor
 3. Mikroladdad filtrering
  Eliminerar att nötningspartiklar av aktivt kol och kemisorbent blir luftburna genom att fånga upp dessa med ett elektrostatiskt laddat efterfilter av fiberstruktur.

Broschyrer och länkar

Dental Seriens produktbroschyr (PFD, engelsk text)