Mobility 56

Kategorier: ,

Ökad mobilitet 0ch effektivitet

Gör din luftrenare mobil samt optimerar luftcirkulationen genom att höja upp filtreringsenhetens luftintag med 5 cm.

Installation
Inga verktyg eller krävande montering krävs för att fästa Mobility 56. Du skjuter enkelt in hjulen i ett block i luftrenarens botten och drar åt fyra vingmuttrar.

Om den utökade luftcirkulationen eller mobilitet inte längre behövs tas hjulen enkelt bort.

IQAir kompatibilitet
Kompatibelt med alla IQAirs luftrenare. Däremot är Mobility 56 inte möjlig att använda tillsammans med tillbehören FlexVac och VM FlexVac.