OutFlow W125

Kategorier: ,

Detta kan OutFlow W125 hjälpa dig med

Tillbehöret OutFlow W125 kan med hjälp av med IQAirs luftrenare blåsa ut filtrerad luft från ett rum. OutFlow W125 är kompatibel med nästan alla IQAirs luftrenare och monteras lämpligen genom en vägg, en dörr eller ett fönster till en utomhusmiljö.

Tillbehöret OutFlow W125 ansluts lätt till IQAirs luftrenare. Byt bara ut toppmodulen på någon av IQAirs standardmodeller med OutFlow-adaptern. Allt som behövs för att installera ventilationskanalen med väggfäste är ett hål på 132 mm i en vägg eller i ett fönster.

Med tillbehöret OutFlow W125 ingår även ett spjäll och ett skyddsgaller som hindrar att luftflödet går åt fel hål när luftrenaren inte används.

Ventilationskanalen kan fritt böjas för att möjliggöra önskad plats för väggventilen. Det är möjligt att variera ventilationskanalens längd från 250 mm i sitt komprimerade skick till 1 000 mm vid maximal utsträckning.


Användningsområden

Användning i renrum eller i rena utrymmen
Filtrerad luft till en inomhusmiljö bidrar till att minska luftföroreningarna i rummet genom skapandet av ett övertryck. Detta minskar infiltrationen av förorenad luft utifrån.

Med tillbehöret OutFlow W125 placeras IQAirs luftrenare utanför ett renrum, därigenom kan även golvutrymme sparas samt att man får en lägre ljudnivå. Det eliminerar också risken för luftläckage av partiklar från omgivande ytor, vilket gör den lämplig även för certifierade renrum.

Skapa rena övertrycksområden
IQAirs luftreningssystem som används i kombination med OutFlow W125 skapar i de flesta fall ett övertryck i rummet som den renade luften förs in i. Detta övertryck bidrar till att minska föroreningar i rummet genom att den rena inkommande luften förhindrar att föroreningar utanför kommer in i rummet.

Avgasrening
Lagstiftning begränsar utsläpp av förorenad luft till utomhusmiljöer. OutFlow W125 filtrerar luften innan den exempelvis släpps utomhus vilket bidrar till att uppfylla utsläpps och reningskrav.

Isolerade områden
Infektionskontroll (t.ex. tuberkulos, SARS) på sjukhus och liknande inrättningar kräver miljöer med undertryck för att minska spridningen av luftburna mikroorganismer. Outflow W125 möjliggör drift av filter inifrån det isolerade område, vilket eliminerar risken för spridning till omgivningen.

Skapa tryckskillnader
Med tillbehöret OutFlow W125 kan du skapa tryckskillnader mellan olika rum. Syftet med undertryck är att behålla föroreningar till ett isolerat område. Övertryck skyddar en ren miljö från okontrollerad infiltration av luftburna föroreningar från förorenade områden.

Kontroll av emissioner
OutFlow W125 och IQAirs luftrenare kan anpassas för kontroll av emissioner. Luften filtreras och blåses ut med den flexibla ventilationskanalen. Undertrycket i området som skapas förhindrar att orenad rumsluft läcker ut till angränsade områden.