Cleanroom Serien

Cleanroom Serien – Kompakta luftrenare för kritiska miljöer

Professionell kontroll av luftburna mikroorganismer och partiklar från kritiska miljöer

IQAirs Cleanroom serie är IQAirs mest effektiva fristående lösning för kontroll av luftburna partiklar, särskilt smittsamma mikroorganismer. Systemen har utformats särskilt för att avlägsna luftburna partiklar och aerosoler på sjukhus, i laboratorier och i andra kontrollerade miljöer. Tack vare dess extremt höga filtrering (effektivitet ≥ 99,97% för partiklar ≥ 0,3 mikrometer i storlek och garanterad reningsgrad på ≥ 99,5% för de mest penetrerande partiklarna) är IQAirs Cleanroom främsta användningsområde att eliminera luftburen smitta inom hälso-och sjukvård samt för rening av partiklar i renrumsapplikationer.

Även om alla tre modeller i Cleanroom-serien fokuserar på filtrering av luftburna partiklar är Cleanroom 250 speciellt lämplig för att också minska gasföroreningar och lukter med hjälp av V5-Cell ™ filtret.

Cleanroom H13 är den största av de 3 modellerna i serien och erbjuder den största förfilterytan och det högsta luftflödet. Alla luftrenare i serien har antimikrobiella för- och HyperHEPA-filter, samt säkerhetsdetaljer som förhindrar obehörig åtkomst till filtren och därför kan inte systemet oavsiktlig kopplas i från.

Över- och undertryck
IQAirs Cleanroom-system kan rena luften genom cirkulation av befintlig luft eller kopplas till speciella IQAir-tillbehör (InFlow W125 och Outflow W125) för att skapa över- och under tryck i olika miljöer. Tryckskillnader är särskilt fördelaktigt då man vill begränsa spridningen av skadliga mikroorganismer och partiklar eller vid isolering av en patient med nedsatt immunförsvar.


För närvarande finns det tre Cleanroom-modeller tillgängliga

 • Cleanroom 100
 • Cleanroom 250
 • Cleanroom H13

Användningsområden

Medicinska tillämpningar

 • Isoleringsrum
 • Intensivvård
 • Kremering
 • Operationssalar
 • Organtransplantation
 • Forskning, IVF och mikrobiologiska laboratorium
 • Tuberkulosisolering och väntrum

Kommersiella tillämpningar

 • Medicinsk förpacknings- och tillverkningsindustri
 • Luftslussar
 • Renrum
 • Kritiska datalagringsutrymmen
 • Dator & serverrum

Filter och filtrering

Cleanroom Serien i genomskärning

 1. Antimikrobiell mikropartikelfiltrering
  Eliminerar mikropartiklar såsom damm, mögelsporer och allergener. De antimikrobiellt behandlade filtren tar död på mikroorganismer vid beröring.
 2. Antimikrobiell HyperHepa® filtrering
  Eliminerar bakterier, virus och partiklar från förbränning, bilar och rök genom en nanofiber-struktur. Antimikrobielltbehandlade filter tar död på mikroorganismer vid passage.

Broschyrer och informationsblad