VMF

Detta kan AirVisual Pro hjälpa dig med

Med väggfästet VMF kan du montera alla IQAirs mobila luftrenare på nästan alla vertikala ytor, tillbehöret är utformat för att komplettera den eleganta designen på IQAirs luftrenare.

Egenskaper och fördelar
VMF är utformad så att alla filter kan bytas ut även då IQAirs luftrenare fortsätter att vara väggmonterad. En låsmekanism säkerställer att luftrenare är säkert fixerad i väggfästet vid filterbytet. Det avtagbara undre gallret gör det lätt att byta filter även när grovdammsfiltret PF40 används.

IQAir kompatibilitet
Kompatibel t med alla IQAirs luftrenare. Däremot inte kompatibel tillsammans med tillbehören FlexVac, VM FlexVac, Mobility 56, VM InFlow eller InFlow W125.

Användningsområden

  • Förhindra manipulation av luftrenare på sjukhus, i skolor, förskolor och på restauranger
  • Förbättra filtrering av tobaksrök i barer och restauranger
  • Filtrera lösningsmedel ovanför en arbetsbänk

Installation

  • VMF väggfäste innehåller sex universella pluggar och skruvar som är lämplig för betong- och tegelvägg. Två vingmuttrar ser till att luftrenaren förblir säkert fäst i väggfästet.
  • Nätsladden kan anslutas till luftrenaren på båda sidor om det vertikala fästet.
  • Fjärrkontrollen som medföljer samtliga IQAirs luftrenare garanterar bekvämt användande även då kontrollpanelen är utom räckhåll.
  • Den vertikala monteringen kan också förbättra prestanda av luftreningen genom en ökad luftomsättning, till exempel vid tobaksrök.
  • Om enheten monteras direkt ovanför källan till luftföroreningen hjälper IQAirs luftrenare till att fånga stigande damm, rök och ångor.

Service & Underhåll
Vertikal montering kan vara önskvärt i områden där golvytan är begränsad eller där den skulle utgöra ett hinder på golvet.