Rikard Tengvall

Rikard Tengvall har varit verksam inom IT-branschen i över 20 år, med erfarenheter av kravställning och testning av mjukvaror, webbutveckling, grafisk formgivning och marknadsföring. Rikard är förutom kommunikatör och grafisk formgivare även kulturvetare från Stockholms Universitet och har arbetat för Spirare sedan 2013.

Ozon är farlig för lungorna

Sveriges Radio: Många luftrenare släpper ut ozon som är farliga för våra lungor

Atem X och AirVisual Outdoor – två nya högpresterande produkter i Spirares sortiment. Atem X är den senaste luftrenaren i Atem-serien. Den är bärbar och flexibel men ändå mycket kraftfull. Dessutom har den en ett mycket uppskattat utseende. AirVisual Outdoor används för mätning av luftkvaliteten utomhus och kopplas till olika mätsystem, både för forskning och privata mätningar.

Sveriges Radio: Många luftrenare släpper ut ozon som är farliga för våra lungor Läs mer »

Atem X och AirVisual Outdoor

Atem X och AirVisual Outdoor – Nya produkter i Spirares sortiment!

Atem X och AirVisual Outdoor – två nya högpresterande produkter i Spirares sortiment. Atem X är den senaste luftrenaren i Atem-serien. Den är bärbar och flexibel men ändå mycket kraftfull. Dessutom har den en ett mycket uppskattat utseende. AirVisual Outdoor används för mätning av luftkvaliteten utomhus och kopplas till olika mätsystem, både för forskning och privata mätningar.

Atem X och AirVisual Outdoor – Nya produkter i Spirares sortiment! Läs mer »