Ozon är farlig för lungorna

Nyhet 15 december 2023
 

Sveriges Radio: Många luftrenare släpper ut ozon som är farliga för våra lungor

I en intervju på Sveriges Radio varnar Lovisa Östberg från Giftinformationscentralen för billiga luftrenarmodeller som släpper ut ozon-gas och som blir allt vanligare i våra hem. Även Astma och Allergiförbundet avråder från luftrenare med ozon.

En ny generation av billiga luftrenare, med ozon-gas, marknadsförs i olika medier och blir allt vanligare i svenska hem. I marknadsföringen framställs dessa luftrenare som ett effektivt sätt att motverka allergi och ta bort dålig luft.

Samtidigt har antalet samtal till Giftinformationscentralen, från personer som andats in ozon från luftrenare, ökat kraftigt och sambandet har blivit tydligt för allt fler. Kajsa Ärnström från P4 Värmlands har därför granskat den nya luftrenartrenden. Det hon funnit är ganska oroande.

Endast ett fåtal av de större ozongeneratorerna för sanering, ozongeneratorer som används flertalet billiga luftrenare, höll måttet då de testades av Elsäkerhetsverkets. Astma och Allergiförbundet avråder från luftrening med ozon då det kan skada andningsorgan.

Även giftinformationscentralen avråder från användning av luftrenare som använder ozon. ”Det kan ge hosta och andningspåverkan, i allvarliga fall kan man få lungödem och långdragna besvär” säger Lovisa Östberg.

Våra luftrenare, som alla är tillverkade av det Schweiziska kvalitetsföretaget IQ Air, använder inte något ozon alls. Kanske ör det en av anledningarna till att de vunnit alla seriösa luftrenartester, världen över!

Läs mer om IQ Air och deras luftrenare

Länkar

Sveriges Radio – Luftrenare släpper ut skadliga mängder ozon kan skada lungor 
Sveriges Radio – Nya luftreningstrenden och fler larmar om ozonförgiftning 
Sveriges Radio – Så blev den giftiga gasen-en-hemmatrend

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla nyhetsartiklar på denna webbplats, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Spirare avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.