Man sover bredvid mediciner

Nyhet 11 mars 2024
 

Sjukfrånvaro och dålig luft hänger samman visar nytt forskningsresultat

Nytt forskningsresultat visar på ett tydligt samband mellan luftföroreningar och ökad sjukfrånvaro. Det är en grupp av forskare från ”Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin” och ”Medicinsk fakultet” som har gjort undersökningen.

Forskargruppen som har gjort undersökningen har tittat på luftföroreningsforskning generellt och trafikföroreningar i synnerhet. Man har bland annat mätt föroreningar som avgaser, vägdamm, vedrök och skogsbrandrök samt hur de bland annat påverkar demens, luftvägssjukdomar, graviditeter och dödssiffror.

Dessutom studeras luftföroreningars påverkan på sjukfrånvaro. Sambandet mellan ökad förekomst av luftförorenande partiklar i luften och sjukfrånvaro från arbeten är mycket tydlig. Risken för sjukskrivning går upp med cirka 8,5 procent för varje luftpartikelökning på tio mikrogram per kubikmeter. Lägger man till detta att de partiklar som har studerats bland annat kommer från biltrafiken så kommer man fram till att cirka fyra procent av alla korttidssjukskrivningar i Stockholm åtminstone delvis beror på luftföroreningar.

Johan Nilsson Sommar, forskare och forskargruppens ledare: ”Resultaten visar att luftföroreningar orsakar en fullt mätbar kostnad för samhället och arbetsmarknaden. Studien fyller en viktig kunskapslucka eftersom detta samband i brist på bra data inte i så stor utsträckning har blivit studerat tidigare, säger Johan Sommar, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och en av studiens författare.”

Skydda dig med hjälp av luftrenare

Ett effektivt sätt att skydda sig mot luftföroreningar och motverka deras spridning in till ditt hem och din bil är att använda luftrenare. Spirares luftrenare är tillverkade av det världsledande Schweiziska luftreningsföretaget IQ Air och rensar effektivt även de mest svårfiltrerade föroreningarna i din inomhusmiljö!

Läs mer om våra luftrenare

Länkar

https://www.umu.se/forskning/grupper/luftfororeningar-och-halsa/ 
https://www.energi-miljo.se/tydligt-samband-mellan-sjukfranvaro-och-luftfororeningar/ 
https://sverigesradio.se/artikel/smutsig-luft-gor-att-fler-sjukskriver-sig-fran-jobbet

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla nyhetsartiklar på denna webbplats, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Spirare avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.